لیست قیمت کولر گازی اُجنرال

       
مدل مشخصات قیمت شرکت قیمت جشنواره
                                                                                                                                                      مدلهای دیواری تک پانل B
ASGC12AWC 12000 بی تی یو سرما                                           
ASGS12AUC 12000 بی تی یو سرما (مخصوص مناطق حاره ای)                                             
ASGS12RWC 12000 بی تی یو سرما و گرما                                                  
ASGS18AVT 18000 بی تی یو سرما                                              
ASGS18RVT 18000 بی تی یو سرما و گرما                                                  
ASGS24AWT 24000 بی تی یو سرما                                              
ASGS30AVT 30000 بی تی یو سرما                                                  
ASGS30RVT 30000 بی تی یو سرما گرما                                                
                                                                                                               مدلهای اینورتر پنل دیواری- با ریموت کنترل دستی - کلاس انرژی A
ASGS12LECA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 12000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                                                
ASGS18LFCA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 18000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                                                 
ASGS24LFCA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 24000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                                                  
ASGS30LFCA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 30000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                                                
                                                                                                                                                 مدلهای دیواری تک پانل (جدید) 
ASGA18FUTV-PZ 18000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                                               
ASGA24FUTV-PZ 24000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                                               
ASGA30FUTV-PZ 30000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                                                 
ASGA36FUTV-PZ 36000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                                                  
                                                                                                                                 مدلهای سقفی دیواری تک پانل - کلاس انرژی B
AWGC36AXT 36000 بی تی یو سرما                                                
                                                                                                                                                          مدلهای پنجره ای
AXGA18AVTR 18000 بی تی یو سرما بدون ریموت کنترل                                                 
AXGA18AUTR
AXGA24AUTR 24000 بی تی یو سرما بدون ریموت کنترل