کولر گازی اجنرال معمولی

شرکت بزرگ کولر گازی اجنرال ogeneraنسل جدید کولر اجنرال ogenera خود را معرفی و عرضه کرد سری نسل جدید کولر گازی اجنرال ogenera معمولی دارای ظرفیت های9000.12000.24000.30000.18000. با مصرف انرژی a,b می باشدکولر گازی اجنرال با گارانتی تهویه نیا nia است

انواع کولر گازی مشابه با برندهای 

کولر-الجیکولر-سامسونگکولر-گریکولر-جنرالکولر-گاسونیک

شرکت بزرگ کولر گازی اجنرال ogeneraنسل جدید کولر اجنرال ogenera خود را معرفی و عرضه کرد سری نسل جدید کولر گازی اجنرال ogenera معمولی دارای ظرفیت های9000.12000.24000.30000.18000. با مصرف انرژی a,b می باشدکولر گازی اجنرال با گارانتی تهویه نیا nia است

انواع کولر گازی مشابه با برندهای 

کولر-الجیکولر-سامسونگکولر-گریکولر-جنرالکولر-گاسونیک

بیشتر

کولر گازی اجنرال معمولی 8 محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 8 از 8 مورد
نمایش 1 - 8 از 8 مورد