اجنرال

راه های شناسایی قابلیت گرمایشی و سرمایشی کولرگازی چیست؟

 

  چک کردن برچسب فنی دستگاه

   مراجعه به دفترچه راهنمای کولرگازی که همراه کولرگازی به شما ارائه‌شده است

   مشاهده شیر چهار طرفه

 

روی تمامی پنل های داخلی و خارجی کولرهای گازی برچسبی درج‌شده که به برچسب فنی یا پلاک دستگاه معروف شده است که در این برچسب تمام مشخصات کولرگازی درج‌شده و شما بامطالعه آن به‌تمامی موارد ازجمله گرمایشی یا سرمایشی بودن کولرگازی به‌خوبی پی می‌برید در این برچسب‌ها عباراتی مانند تصویر زیر

 

  COOLING

   HEATING

 

مشاهده می‌کنید که گزینه اول نشانگر سرمایشی بودن سیستم و گزینه دوم نشانگر گرمایشی بودن سیستم است.

عبارت HEATING یا همان گرمایش نشان دهنده گرمایشی بودن کولرگازی است و این آسان ترین راه برای فهمیدن گرمایشی بودن کولرگازی است