فیلتر درایر چیست؟ - فروشگاه مرکزی کولر گازی اجنرال

         

   فیلتر درایر چیست

           

فیلتر درایر وسیله ای می باشد که مواد نامطلوب سیکل تبرید را جذب مینماید. مانند: رطوبت، اسید که قادرند تاثیرات مخربی را بر روی سیکل تبرید بگذارند.

    

      

وظیفه فیلتر درایرها در سیستم‌های تبرید:

         

    

فیلتر درایر از سیستم تبرید در برابر ذرات نامطلوب جهت سیستم محافظت می‌کند.
فیلتر درایرها واکنش‌های شیمیایی در سیکل تبرید را با حذف ذرات خارجی به حداقل می‌رسانند.
فیلتر درایر همینطور می‌تواند اسید و ذرات جامد را جمع‌آوری کند.
فیلتر درایر از ایجاد برفک در اریفیس شیر انبساط به وسیله جمع‌آوری رطوبت در سیستم مانع میشود.

     

      

محل قرار گیری فیلتر درایر در سیستم تبرید:

 

   

در فروشگاه کولر گازی اجنرال میخوانیم که فیلتر درایر به صورت طبیعی در خط مایع نصب می‌شود مکانی که جهت محافظت از اکسپنشن ولو به کار می‌رود.

سرعت مبرد در خط مایع خیلی پائین است و لذا تماس بین مبرد و هسته فیلتر خوب است همینطور افت فشار در فیلتر درایر پایین است.

فیلتر درایر را همینطور می‌توان در خط ساکشن نصب کرد تا از کمپرسور در برابر مواد زائد و رطوبت محافظت کند.

فیلتر خط ساکشن را همینطور فیلتر سوختن نیز می‌نامند به این دلیل که می‌توان از آن برای زدودن اسید ایجاد شده پس از سوختن کمپرسور استفاده کرد و اطمینان داشت که افت فشار کم است. فیلتر درایر خط ساکشن همیشه بیشتر از فیلتر درایر خط مایع است.


 فیلتر درایرهای خط ساکشن را پیش از رسیدن افت فشار به مقادیر زیر بایستی تعویض کرد:

      

در سیستم‌های کوچک: 0.5 bar
در سیستم‌های تبرید: 0.25 bar
در سردخانه‌ها: 0.15 bar

       

     

فیلتر درایرهای استاندارد

           

فیلتر درایرها را بایستی در سمتی که بر روی آن‌ها با فلش مشخص شده نصب کرد و به صورت مرسوم در خط مایع نصب می‌شوند.
        

               

انواع فیلتر درایرها

          

فیلتر درایر خط مایع

فیلتر درایرهای دو جهتی که میتوانیم از هر سمتی آن‌ها را نصب کنیم.

فیلتر درایرهای دوجهته همچنین برای خط مایع نیز استفاده می‌شوند.

فیلتر درایرهای دوجهتی دارای شیر یک‌طرفه می‌باشند که به آن‌ها اطمینان می‌دهد مبرد از همه ی سطح فیلتر استفاده کند و مواد زاید در بخش محیط فیلتر جمع شود.

فیلتر درایرهای ترکیبی

فیلتر درایرهای خط ساکشن

           

           
ساختار فیلتر درایرها:

           

فنر: فیلتر را بدون حرکت می‌کند و فیلتر را در تلورانس خود منقبض می‌کند.
نمد: از آسیب فنر به هسته جلوگیری می‌کند.
هسته: رطوبت در سیستم را جذب می‌کند.
صفحه توری: از خارج شدن ذرات از فیلتر جلوگیری می‌کند و در هنگام جوشکاری از سوختن اجزا جلوگیری می‌کند.
           

          

         

 فیلتر درایرهای هسته جامد

               

در فروشگاه کولر گازی اجنرال میخوانیم که یک فیلتر درایر هسته جامد شامل ملکول‌های غربال کننده و آلومینای فعال است. هسته جامد را می‌توان با اسفنج مقایسه نمود که توانایی جذب آب را دارد. دانه بندی ملکولی آب را در خود نگه می‌دارد و آلومینای فعال نیز اسید را نگه می‌دارد.
پلی استر به کار رفته در فیلتر سبب جذب مواد زاید سیکل می‌شود. هسته بیش‌تر مواد زاید درشت را جذب مینماید و پلی استر ذرات ریز را جذب می‌کند.
فیلتر درایر توانایی نگه داری مواد زاید با اندازه زیادتر از 25 میکرون را داراست.
دانه‌های هسته شامل کریستال‌های زیولیت که از جنس سیلیکات است، می‌باشد.
            

           

       
تجزیه مبرد در شرایط زیر امکان اتفاق افتادن دارد:

      
دمای بالا
ناپایداری شیمیایی
کاتالیزرهای فعال
آب
اکسیژن
     
    

        
تشکیل اسید در سیستم تراکمی

          

       

در سیستم‌های تبرید امان تشکیل اسید به وسیله ی شکستن ساختار مبرد و روغن وجود دارد. دو نوع اسید می‌تواند در سیستم تبرید تشکیل شود:

1. اسیدهای غیر ارگانیک: این اسید در سیستم‌هایی که از مبردهای شامل کلر و فلوراستفاده می‌کنند، تشکیل می‌شود.
2. اسیدهای ارگانیک: که نتیجه شکستن ساختار روغن می باشد.
3. روغن‌های معدنی: که با فعالیت کاتالیزری انجام میگردد (این اتفاق تحت بارهای مکانیکی و دمایی اتفاق می‌افتد).
4. روغن‌های POE: این اتفاق در اثر وجود رطوبت به وجود می‌آید.
           

           

اسیدهای غیر ارگانیک

            

        
اسیدهای غیر ارگانیک حاصل شکستن ساختار مبرد هستند (برای نمونه کلر و فلور). در زیر عامل هایی که سبب تاثیر در شکستن ساختار مبرد می‌شوند، بیان شده است:

دما
وجود اکسیژن در سیکل تبرید
آلودگی آب
فعالیت کاتالیزری
پایداری مبرد (خیلی از مبردها دارای کیفیت مناسبی نمی‌باشند)

              

          

در صورتی که فاکتورهای بالا تعدیل شود، مبرد پایدار باقی می‌ماند. برای نمونه چنانچه که دما، آب و فعالیت کاتالیزری به کمترین مقدار برسد. مقدار زیادی اکسیژن نمی‌تواند سبب شکستن و آسیب ساختار مبرد شود.

        
        

اسید ارگانیک

       

         

در فروشگاه کولر گازی اجنرال میخوانیم که این اسید در اثر شکستن ساختار روغن تشکیل می‌شود. برای نمونه: Mineral Oil & POE Oil

روغن‌های معدنی: اسیدهای ارگانیک از روغن‌های معدنی در اثر بارهای مکانیکی و یا حرارتی تشکیل میگردند.
روغن‌های POE: اسیدهای ارگانیک از روغن‌های POE در اثر وجود رطوبت در سیستم، تشکیل می‌شوند. این اسیدها دارای فعالیت کمی هستند.

        

        
جاذب رطوبت
    


این فیلترها از موادی تشکیل شده‌اند که جاذب شدید رطوبت هستند. این مواد رطوبت موجود در گاز و مایع مبرد را جذب می‌کنند. مواد جاذب با جذب رطوبت، آب را به شکل اشباع در می‌آورند و در سطح خود نگه می‌دارند. آمونیای فعال و دانه بندی به عنوان عامل های اصلی جذب رطوبت به شمار می‌روند.

       

      

جاذب رطوبت به چه صورت کار می‌کند؟

       

    
جذب رطوبت نتیجه 3 پدیده است:
       

          
1-جذب شیمیایی Chemisorption
هنگامی که رطوبت نسبی افزایش می‌یابد. ابتدایی ترین گام جهت جذب رطوبت به شیوه شیمیایی و در سطح مواد جاذب به وسیله لایه تک ملکولی سطح انجام می‌شود.
        
2- جذب فیزیکی Physisorption
هنگامی که رطوبت نسبی افزایش می‌یابد. هنگامی که مقدار  رطوبت نسبی به 10% می‌رسد، در این نقطه تعدادی لایه بخار آب تشکیل می‌شود و در این شرایط مهم‌تری شیوه جذب، جذب فیزیکی است.
          
3- میعان
هنگامی که فشار بخار آب (رطوبت نسبی) به 40% می‌رسد، میعان اتفاق می‌افتد.

          

        
جذب رطوبت توسط جاذب

           

محتوای آب موجود در گاز مشخص کننده میزان وزن و حجم آب در واحد وزن یا حجم گاز است. جهت مشخص کردن مقدار آب از واحد جزء در میلیون یا PPMV و یا PPMW استفاده می‌کنند. برای هر دمای مشخص می‌توان رطوبت نسبی را که مشخص کننده نسبت فشار به فشار اشباع است، بیان کرد.


ظرفیت جذب رطوبت به دست ملکول‌های جاذب رطوبت در زیر نشان داده شده است.

          

       

دانه بندی ملکولی - زیولیت

        
       
زیولیت یک گونه  دانه بندی ملکولی است که حتی با نام سیلیکات آبدار نیز شناخته می‌شود.
این دانه بندی‌ها به صورتی می باشند که ملکول‌های آب می‌توانند به آن‌ها وارد شوند ولی ملکول‌های گاز نمی‌توانند.
        

        

 تاریخچه جاذب رطوبت

         

نوع جاذب رطوبت به روغن مورد استفاده و گازی که در سیستم به کار برده می شود وابسته است.

با روغن‌های معدنی، فیلتر شامل آمونیای فعال با قابلیت جذب بالای مواد قطبی است. آلومینا به صورت گزینشی ملکول‌های اسید ارگانیک را جذب می‌کند.

با روغن‌های POE یا PAG، به علت هیدرولیز بودن آب در این روغن‌ها بایستی جاذب قوی آب باشد.  

       

       

پارامترهای انتخابی فیلتر درایر

         

در ادامه پارامترهای اصلی مورد احتیاج برای انتخاب فیلتر درایر آمده است.

       

ساید گلس‌ها:
یک ساید گلس مشخص کننده میزان مبرد و رطوبت موجود در سیستم است. به صورت طبیعی بعد از فیلتر درایر نصب می‌شود. شناسان‌گر رنگی موجود در داخل سایت گلس، نشاندهنده سطح رطوبت موجود در سیستم است.

سبز: میزان رطوبت در مبرد خطرناک نیست.
زرد: میزان رطوبت در خط مایع و قبل از شیر انبساط بالاست.

در صورتی که در سایت گلس حباب را مشاهده کردید، نشانگر یکی یا چند تا از موارد زیر است:

1. افت فشار در فیلتر درایر بالا است، این امر احتمال دارد سبب قفل شدن مسیر جریان مبرد شده باشد.

2. نقص در سابکول یا مادون سرد بودن مبرد وجود دارد.

3. میزان شارژ مبرد در کل سیستم کافی نیست.

نکته: اگر سایت گلس مقدار رطوبت را بالا مشخص کرد، فیلتر درایر بایستی تعویض شود.

         

           
    

تعویض فیلتر درایر

      

تعویض فیلتر درایر زمانی انجام می‌شود که:

1- سایت گلس مقدار رطوبت موجود در سیستم را بالا مشخص کند (زرد).

2- یکی از اجزای اصلی سیستم، برای نمونه کمپرسور تعویض شده باشد.

3- افت فشار در فیلتر درایر بالا باشد (حباب‌ها در طول کارکرد عادی سیستم تشکیل شود).

4- هر وقت که سیستم تبرید برای هر علتی برای نمونه تعمیرات باز می‌شود، بایستی فیلتر درایر تعویض گردد.  

     
     
          

 کلام آخر

             

      
یک فیلتر درایر ابزاری است که مواد نامطلوب و رطوبت را که بر کارکرد بهینه سیکل تاثیر می‌گذارد را جذب می‌کند.

فیلتر درایرها را می‌توان به صورت اصلی و یا با تغییراتی برای کاربرد مورد نظرتان به کار برد که در فیلم‌های بعدی آموزش داده خواهد شد.

فیلتر درایرها را می‌توان در خط ساکشن و یا در خط مایع نصب کرد.

تشکیل اسید در سیستم تبرید قادر است در اثر محتوای رطوبتی در سیستم در روغن و یا مبرد تشکیل شود.

هسته فیلتر درایر شامل مواد جاذب رطوبت است که رطوبت مبرد در سیکل تبرید را جذب می‌کند.

آلومینای فعال و دانه بندی ملکولی جاذب‌های اصلی رطوبت هستند.

زیولیت یک نوع از دانه بندی ملکولی است که به عنوان هسته جامد فیلتر درایر به کار می‌رود.

نوع رطوبت گیر براساس روغن کاری و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک سایدگلس نشان گر مقدار مبرد سیستم و رطوبت موجود در سیستم است.

سایت گلس به صورت معمول پس از فیلتر درایر نصب میگردد.

فیلتر درایر را درصورت مشاهده موارد زیر بایستی تعویض کرد:
در صورتی که سایت گلس به رنگ زرد در بیاید.
چنانچه که در طول کارکرد عادی سیستم حباب در سایت گلس مشاهده گردد.
چنانچه که یکی از اجزای اصلی سیستم تعویض شده باشد.
در صورتی که سیستم تبرید باز شده باشد تا یکی اجزای سیستم تبرید تعمیر گردد.

         

       

جهت خرید،نصب و تعمیر کولر گازی اجنرال با کارشناسان فروشگاه تخصصی کولر گازی اجنرال واقع در سه راه امین حضور بورس لوازم خانگی.

           

        

مقالات مشابه

           

قیمت کولر گازی اجنرال 36000 چه مقدار است؟

         

فن کویل چیست؟

      

آشنایی با قطعات کولرگازی اجنرال