انواع تصاویر کولر گازی اجنرال

ما در این مطلب جهت آشنایی بیشتر مصرف کننده های محترم از انواع کولر گازی اجنرال و انتخابی درست انواع تصاویر کولر گازی اجنرال را در مدل های گوناگون در این مطلب قرار میدهیم.

1-تصویر کولر گازی کم مصرف اینورتر DC Inverter اجنرال

  

کولر گازی اینورتر اجنرال

مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر

             

                 

2-تصویر کولر گازی معمولی اجنرال

کولر اجنرال

 مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر

           

          

3-عکس کولر گازی اجنرال معمولی سرد

    

تصاویر کولر اجنرال

مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر

      

     

4-تصویر کولر گازی اجنرال حاره ای

   

کولر گازی اجنرال

 مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر