کولر گازی 36000 برای چند متر است؟

          کولر گازی برای چه فضایی مناسب است

     

   

تائین یک مقدار مشخص سرمادهی برای یک فضا شاید خیلی دقیق نباشد به این دلیل که وضعیت فضای موجود ، تعداد دستگاه های گرمازایی که در فضا وجود دارد ، مقدار قرار گیری در معرض آفتاب ، ارتفاع دیوار تا سقف و خیلی از مورد های دیگر در آن دارای ارتباط است ولی بر اساس فضای متوسط در شرایط آب و هوایی نه خیلی گرم معیارهایی را ارائه می کنیم ولی درصورتی که موقعیت شما در مناطق گرم ، شرجی و یا مقدار آفتاب گیری زیاد و پنجره های بزرگ است و یا اینکه کولر را برای آشپزخانه انتخاب می کنید بایستی کولر با توان بالاتر را برگزینید.

             

           

ما در این مطلب میزان فضای مورد نیاز را به صورت کلی برای مناطق مسکونی،اداری،بیمارستان،مغازه و رستوران که به صورت میانگین محاسبه شده است بیان میکنیم، هرچقدر مقدار وسیله های گرمازا و رفت و آمد در محیط مدنظر شما زیاد باشد این عدد(فضای پوشش دهی کولر گازی 36000) کمتر خواهد شد.

            

           

فضای پوشش دهی محیط های مسکونی کولر گازی 36000

                 

کارشناسان نمایندگی فروش کولر گازی اجنرال با بررسی های انجام شده و همینطور تجربه فراوان در این زمینه میزان ماکزیمم پوشش کولر گازی 36000 در محیط مسکونی و خانگی حداکثر 93 متر مربع در بهترین شرایط می باشد.

       

       

فضای پوشش دهی محیط های اداری کولر گازی 36000

               

کارشناسان نمایندگی فروش مجاز کولر گازی اجنرال در سه راه امین حضور بورس لوازم خانگی تهران با سنجیدن انجام شده و همینطور تجربه بالا در این زمینه میزان ماکزیمم پوشش کولر گازی 36 هزار در محیط اداری حداکثر 79 متر مربع در برترین شرایط می باشد.

   

   

فضای پوشش دهی محیط های بیمارستانی کولر گازی 36000

               

کارشناسان نمایندگی فروش کولر گازی اجنرال با بررسی های انجام شده و همینطور تجربه فراوان در این زمینه میزان ماکزیمم پوشش کولر گازی 36000 در محیط بیمارستانی حداکثر 65 متر مربع در بهترین شرایط می باشد.

    

   

فضای پوشش دهی محیط های مغازه و سوپر مارکت کولر گازی 36000

                

کارشناسان نمایندگی فروش مجاز کولر گازی اجنرال در سه راه امین حضور بورس لوازم خانگی تهران با سنجیدن انجام شده و همینطور تجربه بالا در این زمینه میزان ماکزیمم پوشش کولر گازی 36000 در محیط مغازه و سوپر مارکت حداکثر 55 متر مربع در برترین شرایط می باشد.

        

       

فضای پوشش دهی محیط های رستورانی کولر گازی 36000

               

کارشناسان نمایندگی فروش کولر گازی اجنرال با بررسی های انجام شده و همینطور تجربه فراوان در این زمینه میزان ماکزیمم پوشش کولر گازی 36000 در محیط بیمارستانی حداکثر 47 متر مربع در بهترین شرایط می باشد.

           

             

جهت خرید،نصب و تعمیر کولر گازی اجنرال با کارشناسان نمایندگی فروش کولر اجنرال واقع در سه راه امین حضور تماس بگیرید.(شماره شرکت:02134109)