اجنرال

اواپراتور چیست ؟

اواپراتورها (Evaporators) مي‌توانند مبدل حرارتي پليتي (Plate Type Evaporator) و يا مبدل حرارتي پوسته و لوله (Shell And Tube Type Evaporator) باشند. اواپراتور يک مبدل حرارتي (Heat Exchanger) است که امکان انتقال انرژي حرارتي جريان آب به گاز مبرد را فراهم مي‌کند. در طول تغيير حالت مايع باقي مانده به گاز، مبرد بدون تغيير دما مقدار زيادي حرارت را جذب مي‌کند.

انواع اواپراتورها :

اواپراتور در حقيقت يک مبدل حرارتي است که در اثر تبخير ماده مبرد در داخل آن حرارت از محيط سرد مي‌گيرد. از نظر ساختمان اواپراتورها به سه دسته تقسيم بندي مي‌شوند:

  • 1- اواپراتور کويلي ساده

  • 2- اواپراتور صفحه‌اي

  • 3- اواپراتور کويلي پره دار

اواپراتور کويلي

ساده و صفحه‌اي به خاطر اينکه مبرد در داخل کويل ساده تبخير مي‌شود در يک دسته قرار مي‌گيرند. ولي اواپراتور پره دار در حقيقت داراي دو سطح تبادل حرارت هستند به اين معني که حرارت از هوا يه سيال به پره‌ها منتقل و پره‌ها حرارت را از طريق سطح لوله به ماده مبرد انتقال مي‌دهند.

اواپراتورهاي کويلي و صفحه‌اي از لوله‌هاي فولادي و يا مسي ساخته مي‌شوند. لوله‌هاي فولادي معمولا در ساختن اواپراتورهاي بزرگ و سيستم‌هاي آمونياکي کاربرد داشته‌اند و از لوله‌هاي مسي براي سيستم‌هاي تبريد کم ظرفيت و آن‌هايي که مبردشان غير از آمونياک است استفاده مي‌شود.

اواپراتورهاي صفحه‌اي

در انواع مختلف ساخته مي‌شوند يک نوع آن از دو صفحه فلزي ساده يا فرمدار تشکيل سده که به هم متصل هستند و ماده مبرد بين دو صفحه و ازداخل شيارها عبور مي‌کند. اين نوع اواپراتورها بيش‌تر در دستگاه‌هاي سرد کننده خانگي استفاده مي‌شوند و از محاسن آن راحتي تميز کردن اقتصادي بودن توليد و آسان بودن فرم گيري آن‌ها مي‌باشد.

همچنين اين نوع اواپراتور را مي‌توان به عنوان ديوارهاي داخلي فريزرها - در سردخانه‌ها کابينت بستني و دستگاه‌هاي نوشابه سردکن مشابه به کار مي‌رود.

اواپراتور نوع خشک و مرطوب

اواپراتورها بر حسب نوع ماده مبرد جرياني در داخل آن‌ها نيز مي‌توان تقسيم بندي کرد که اواپراتور خشک و اواپراتور مرطوب ناميده مي‌شوند.
در اواپراتور خشک مايع مبرد ورودي به داخل لوله‌ها شروع به تبخير مي‌شود و تا آخر لوله‌ها مايع تبخير شده و جذب حرارت مي‌کند.


در اواپراتور مرطوب هميشه مايع سرد مبرد در داخل لوله‌ها وجود داشته و لذا سطوح انتقال حرارت خيلي خوبي موجود خواهد بود. اين اواپراتور داراي يک مخزن مايع مثل مخزن ذخيره مايع مي‌باشد که مايع مورد نياز اواپراتور در آن موجود است و هميشه لوله اواپراتور را پر نگه مي‌دارد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_اجنرال , #اواپراتور , #مشخصات_اواپراتور, #اواپراتور_کولر_گازی,#اواپراتور_چیست, #اواپراتور_اسپلیت, #انواع_اواپراتور, #اواپراتور_صفحه_ای , #کولر_گازی_اجنرال , #اواپراتور_کویلی, #کولر_اجنرال, #اسپلیت_اجنرال