نمایندگی فروش انواع کولر اجنرال

اجزاي الکتريکي کولر گازي :

در اين مقاله از سری مقالات کولر گازی اجنرال به آشنايي با اجزاء الكتريكي كولر گازي و اسپليت مي‌پردازيم که شامل:

  • 1- موتور الکتريکي

  • 2- رله

  • 3- اورلود

  • 4- ترموستات

  • 5- موتور فن

  • 6- کليد چند حالته (مختص موتور فن)

  • 7- لامپ خبر

  • 8- خازن راه انداز

  • 9- کليد اصلي کولر

1. موتور الکتريکي

موتور الکتريکي کولر از نوع موتور آسنکرون است. که با دو سيم پيچ اصلي و کمکي که در لحظه آغازين حرکت و به منظور دستيابي به بيش‌ترين مقدار گشتاور هر دو سيم پيچ با يک‌ديگر در مدار قرار دارند. پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج مي‌شود.

پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج مي‌شود. پس از استارت و با حرکت موتور گاز سرماساز از مسير برگشت مکيده مي‌شود. پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانيکي کولر تزريق مي‌شود تا در جاي خود توليد سرما نمايد.

2. رله

رله از جمله عناصري است که وجود آن در مجموعه الکتريکي اکثر ماشين‌هاي سرماساز از مسير برگشت مکيده شده پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانيکي کولر تزريق مي‌شود تا در جاي خود توليد سرما نمايد.

3. اورلود

اورلود علاوه بر جريان کششي موتور حرارت داخل کمپرسور را نيز تحت کنترل خود دارد. به هر دليل هر يک از دو مورد مذکور از حد معيني تجاوز نمايد اورلود تحريک شده و مدار الکتريکي کمپرسور را باز خواهد نمود.

مادامي که عيب در مجموعه کولر وجود داشته باشد راه اندازي آن به واسطه وجود اورلود غير ممکن خواهد بود. بديهي است حساسيت بي مورد اورلود به عبور جريان و يا افزايش دما مي‌تواند منجر به بروز عيوب جدي در دستگاه شود.

4. ترموستات

به کمک ترموستات توليد سرما در کولر کنترل مي‌شود. از آن‌جا که لوله بلوي ترموستات مماس با اواپريتور قرار دارد ازدياد سرماي گاز داخل لوله بلور و در نتيجه گاز درون مجموعه، لوله مويي فانوسک ترموستات را تحت تأثير قرار داده و موجب عملکرد (اتومات) کليد ترموستات مي‌شود.

بديهي است با افزايش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزايش حجم گاز کليد ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازي کولر دوباره آغاز خواهد شد.

5. موتور فن

از آن‌جا که نياز به هواي خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است، موتور فن يا به عبارتي موتوري که قرار است هواي جهت لازم جهت وزيدن به اواپريتور را تأمين کند نيز چند سرعته است. يک سيم مشترک و بازي تعداد دورشان داراي سرسيم‌هاي خروجي از موتور هستند.

6. کليد چند حالته (فن)

توسط اين کليد به سرعت‌هاي مختلف فن فرمان داده مي‌شود. اين کليد تا حدودي ياد آور کليد چند حالته پنکه سقفي است با اين تفاوت که در ساختمان اين کليد از سيم پيچ با خروجي‌هايي متفاوت استفاده نشده است.

7. لامپ خبر

توسط اين لامپ حالت کار کمپرسور مشخص مي‌شود. در اکثر کولرهاي گازي لامپ خبر را با کمپرسور را در حالت موازي قرار مي‌دهند تا روشن شدن آن بيان‌گر توليد سرما در کولر باشد و خاموشي آن نيز اتومات ترموستات را نشان مي‌دهد. جايگاه لامپ خبر در قسمت تابلوي برق کولر گازي است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_اجنرال , #اجزای_الکتریکی_کولر_گازی, #اجزاء_الکتریک_کولر_گازی, #کولر_اجنرال, #اجزا_الکتری_کولرگازی, #اجزای_الکتری_اسپلیت #کولر_گازی_اجنرال , #کولر_گازی_ogeneral , #اجزاي_الکتريکي_کولر_گازي