نمایندگی فروش کولر گازی اجنرال

انتخاب تهویه مطبوع برای بیمارستان ها

در این مقاله از سری مقالات فروشگاه کولر گازی اجنرال به بررسی انتخاب درست کولر گازی برای بیمارستان می پردازیم، هر بخش از بیمارستان چه ویژگی هایی دارد

سالن ریکاوری :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه : از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق ریکاوری با هواي تازه تعويض و شش مرتبه نیز حجم هواي اتاق بايستي جابجا گردد .

 • هوای برگشت :  هواي اين اتاق برگشت داده نمي شود .

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است

 • محدودهء دما:  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود  .

بخشهای ویژه ( ICU  CCU   NICU )  :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش های ویژه ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

 • ورود هواي تازه :  از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت۱۰  بارحجم هواي این بخش ها با هواي تازه تعويض مي گردد .

 • هوای برگشت :  هواي بخشهای ویژه  مجددا به داخل بر نگشته و مستقيما  تخليه مي شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز کانال برگشت ندارد

 • درصد رطوبت :  رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم  مورد نیاز خواهد بود .

 • محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار تمیز :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل  ، فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار کثیف :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي  داخل به بيرون (به خصوص درتالار اتاقهاي عمل و بخش های ویژه) ،فشار نسبي اين فضا منفی است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

انواع انبار وسایل در داخل بخشها ( تجهیزات و یا لوازم مصرفی اطاق عمل و بخشهای ویزه و بستری ها ) :

 • فشار نسبی هوا :  اختیاری است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  ندارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

سرویسهای دستشوی و حمام :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي  داخل به بيرون  ، فشار نسبي اين فضا منفی است .

 • ورود هواي تازه :  اختیاری است

 • هوای برگشت :  ندارد

 • درصد رطوبت : محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق های بستری :

 • فشار نسبی هوا :  فشار نسبي اتاق بستري صفر است

 • ورود هواي تازه :  در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق بستري با هواي تازه تعويض مي گردد

 • هوای برگشت :   هواي اتاق بستري برگشت داده نمي شود .

 • درصد رطوبت : رطوبت نسبي در محدوده 60-30 درصد  است

 • محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

بخش اورژانس :

 • فشار نسبی هوا :  به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش آورژانس ٬ فشار نسبي اين فضا مثبت است .

 • ورود هواي تازه :  از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۶  بار حجم هواي این بخش  با هواي تازه تعويض مي گردد .

 • هوای برگشت :  هواي بخش اورژانس می تواند مجددا به داخل برگشته و استفاده گردد .

 • درصد رطوبت :  رطوبت نسبي در محدوده 60 – 50 درصد ایده آل است لیکن بهتر است در حداقل باشد .

 • محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_اجنرال, #فروشگاه_کولر_گازی_اجنرال, #کولر_گازی_اجنرال, #تهویه_اتاق_عمل, #تهویه_مطبوع_اتاق_عمل, #تهویه_مطبوع_بیمارستان, #تهویه_مطبوع_اتاق_ریکاوری, #کولرگازی_اجنرال, #تهویه_صنعتی_و_تجاری, #کولر_اجنرال , #تهویه_بیمارستان, #تهویه_مطیوع_اتاق_های_بستری